Vlačice
Naposledy aktualizováno: 10.5.2020

V roce 2006 bylo v rámci rekonstrukce OÚ vyměněno okno a knihovna byla napojena na plynové topení. Došlo k rozšíření vybavení instalací druhého PC napojeného na internet.

 

V roce 2008 bylo požádáno o dotaci na nákup Knihovního systému Clavius: Automatizací knihovny bychom chtěli v budoucnu dosáhnout:

 

1. zkvalitnění služeb čtenářů

2. zpřesnění evidence dokumentů a výpůjček

3. pomocí on-line katalogu zrychlit a zpřesnit vyhledávání ve fondu

4. možnost přebírat z regionální knihovny záznamy dokumentů z výp.souborů v elektronické podobě

 

V následujících letech je počítáno s postupnou modernizací vybavení knihovny jak mobiliářem tak pořízením nového PC.

 

 

V roce 2009 byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Nákup knihovního systému Clavius ve výši 15 000,-Kč. (více v sekci "akce")

 

 

 Každoročně dochází k obnově knihovního fondu - nákupem nových knih z rozpočtu obce v hodnotě cca 5 000 Kč. Dále knihovna spolupracuje s městskou knihovnou Kutná Hora, která poskytuje naší knihovně v rámci meziknihovní spolupráce výměnné soubory.

 

V roce 2019 bylo modernizováno vybavení knihovny. Zakoupily se nové regály na knihy, sedací vak s kobercem a psací stůl. Pro zútulnění knihovny byly na zeď vylepena písmena abecedy.